LITEL-BATERIE, AKUMULATORKI,LATARKI - IMPORTER I HURTOWNIA LITEL - AKUMULATORKI, BATERIE, LATARKI i LADOWARKI Koszyk Logowanie/Rejestracja Kontakt
UZYTKOWNIK:
  Top » Katalog MOJE KONTO/LOGOWANIE  |  JAK KUPOWAĆ  |  KOSZYK  |  O NAS  |  REGULAMIN  |  KOMUNIKATY  |  KONTAKT   
Grosshandel, batterien, Leuchten, Taschenlampe, Varta, DURACELL, MAXELL, ENERGIZER, Danzig, Polen
NOWOŚCI
Głośnik Blow BT170 Black/radio FM

Głośnik Blow BT170 Black/radio FM

                                WYSZUKIWANIE                                 
 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt

Wyszukiwanie zaawansowane

PRODUCENCI
KATEGORIE

▶ 00 PROMOCJE [6]

▶ 01 ZAKUPY HURTOWE-PAKIETY [297]

▶ 02 TOWARY NA ZAMÓWIENIE [57]

▶ A1 AKUMULATORKI AAA,AA,C,D,9V [35]

▶ A2 AKUMULATORKI DO TELEFONÓW BEZPRZEWODOWYCH [6]

▶ A3 INNE AKUMULATORY [10]

▶ A4 ŁADOWARKI DO AKUMULATORKÓW [13]

▶ B1 BATERIE STANDARDOWE [101]

▶ B2 BATERIE LITOWE GUZIKOWE [91]

▶ B3 BATERIE FOTOGRAFICZNE [26]

▶ B4 BATERIE DO PILOTÓW [64]

▶ B5 BATERIE DO APARATÓW SŁUCHOWYCH [13]

▶ B6 BATERIE ZEGARKOWE ALKALICZNE [30]

▶ B7 BATERIE ZEGARKOWE SREBROWE [65]

▶ B8 BATERIE INNYCH TYPÓW [18]

▶ B9 OPAKOWANIA NA BATERIE [2]

▶ C1 TESTERY DO BATERII [1]

▶ D1 LATARKI [63]

▶ E1 SŁUCHAWKI [55]

▶ E2 ODTWARZACZE MP3 [1]

▶ E3 GŁOŚNIKI BLUETOOTH [6]

▶ G1 ZASILACZE

▶ K1 AKCESORIA KOMPUTEROWE [30]

▶ K2 NOŚNIKI DANYCH [13]

▶ L1 INNE ARTYKUŁY [8]

▶ 

Regulamin Regulamin

Ogólne Informacje o Sklepie

Niniejszy sklep internetowy, działający pod adresem www.litel.com.pl, zwany dalej: „Naszym Sklepem”, prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „LITEL” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ks. Robaka 67/1, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 112038, posiadające NIP nr: PL5831668559 oraz Regon nr: 192830356, zwane dalej: „Właścicielem Sklepu”.
Pełne dane Właściciela dostępne są w zakładce „O Sklepie”.

Rejestracja i sprzedaż

W Naszym Sklepie mogą dokonywać zakupów jedynie podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nasz sklep nie prowadzi sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej). Aby móc dokonać zakupów w naszym sklepie, należy utworzyć konto Kontrahenta. Po dokonaniu rejestracji, rejestrujący zwany dalej „Kontrahentem” zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony mailem zwrotnym. Dodatkowo każdy nowo założony profil Kontrahenta zostanie zweryfikowany w ciągu 24h w oparciu o rejestry CEDiG lub KRS. W wypadku stwierdzenia zarejestrowania konta na osobę indywidualną, bądź na fikcyjne dane, konto takie zostanie natychmiast usunięte z systemu.

Obowiązek informacyjny i ochrona danych osobowych zgodne z RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów litel.com.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Litel z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ks. Robaka 67/1, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 112038, posiadające NIP nr: PL5831668559 oraz Regon nr: 192830356(zwane dalej „Przedsiębiorstwem”).
2. Przedsiębiorstwo przetwarza jedynie dane podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sklep Przedsiębiorstwa nie dopuszcza rejestracji danych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Formularz rejestracyjny Kontrahenta zawiera jedynie dane adresowe podmiotów gospodarczych na które składają się:
 • pełna nazwa podmiotu zgodna z z KRS lub ewidencją CEIDG
 • NIP podmiotu
 • adres działalności
 • telefon firmowy
 • mail firmowy
3. Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w celach:
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Kontrahenta w sklepie litel.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwo – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów, a po tym okresie do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Przedsiębiorstwa w celu obsługi Sklepu litel.com.pl
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 • zewnętrzne firmy windykacyjne w wypadku przekroczenia umówionego terminu płatności przez Kontrahenta
6. Każdemu Kontrahentowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Kontrahent może zwrócić się do Przedsiębiorstwa z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ceny

Ceny podawane w Naszym Sklepie mogą być wyrażone w PLN oraz w EUR lub USD zarówno netto jak brutto. O sposobie prezentacji cen decyduje Kontrahent. Ceny podane w Naszym Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Więcej można przeczytać w zakładce „Ceny”.

Składanie zamówień

Dostępne metody składania zamówień u Właściciela Sklepu:
 • poprzez niniejszy Nasz Sklep zgodnie z procedurą składania zamówienia
 • pocztą elektroniczną na adres: sklep@litel.com.pl lub litel@litel.com.pl
 • telefonicznie pod numerami: +58 303 18 16, +58 302 62 50 lub +500 225 445
 • faksem pod numerem: +58 303 18 16
 • poprzez komunikator skype: pph_litel1, pph_litel2 lub pph_litel5
 • osobiście w siedzibie Właściciela Sklepu.
Wysyłka za granicę możliwa jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu mailem lub telefonicznie. Koszt wysyłki takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie.
​Za pośrednictwem Naszego Sklepu, Kontrahenci mogą składać zamówienia dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowych i zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość, a także uzyskiwać informacje o towarach i usługach dostępnych w naszym sklepie. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności karty katalogowe, opisy, zdjęcia i inne informacje zawarte w Naszym Sklepie kierowane do Kontrahentów i potencjalnych odbiorców nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia w Naszym Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Naszego Sklepu następuje z chwilą udzielenia informacji przez Właściciela Sklepu o przyjęciu zamówienia i potwierdzeniu dostępności pełnych ilości zamawianych produktów. O ewentualnych rozbieżnościach Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany przed realizacją zamówienia. Kontrahentowi przysługuje w tym momencie prawo do modyfikacji bądź odstąpienia od umowy. ​Zamówienia są odbierane od nas raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • wysyłka kurierska ok. godz. 14:00
 • wysyłka pocztowa ok. godz. 10:00
Więcej na temat sposobów dostarczania towaru można przeczytać w zakładce „Wysyłka”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu.

Sposoby płatności

Dostępne sposoby płatności:
 • gotówka - przy odbiorze własnym towaru w siedzibie Właściciela Sklepu, bądź płatne na miejscu w chwili dostarczenia towaru przez kierowcę Właściciela Sklepu (tylko na terenie woj. pomorskiego, Elbląga oraz powiatów: świeckiego i grudziądzkiego) zgodnie z tygodniowym grafikiem dostaw
 • przedpłata (przelew) - zamówienie zostanie zrealizowane, po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Właściciela Sklepu. Przelewu prosimy dokonać w oparciu o otrzymany uprzednio scan faktury, na przelewie podając jej nr – ułatwi to identyfikację zamówienia
 • przelew z odroczonym terminem płatności - dostępny tylko dla stałych i zweryfikowanych Kontrahentów (ustalany indywidualnie)
 • za pobraniem – płatne gotówką u kuriera lub listonosza w momencie odbioru przesyłki (tylko dla zweryfikowanych Kontrahentów). Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN.

Gwarancja

Oferowany przez Nasz Sklep towar jest objęty 12-to miesięczna gwarancją liczoną od momentu otrzymania go przez Kontrahenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kontrahenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych towarów
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwego konserwowania
 • towarów posiadających naruszoną plombę gwarancyjną a także noszących ślady przeróbek, zmian lub napraw.

  Reklamacje

  Reklamacje dotyczące ewentualnych braków bądź niezgodności otrzymanego towaru należy składać telefonicznie, mailowo lub faksem w ciągu 24h od otrzymania towaru.
  Towary, które zostały wysłane do Kontrahenta niezgodnie z dokumentem sprzedaży na skutek pomyłki magazynowej lub ich specyfikacja jest niezgodna z opisem na naszej stronie internetowej, może on odesłać na koszt Właściciela Sklepu tylko po wcześniejszym ustaleniu formy przesyłki. W pozostałych wypadkach Kontrahent dostarcza reklamowany produkt do siedziby Właściciela Sklepu na koszt własny i na własne ryzyko - nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
  Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny wraz z dostarczonymi akcesoriami. Powinien on zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Do towaru należy dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny (jeśli był wydany).
  Podstawowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
  Reklamacje uznane za zasadne są odsyłane Kontrahentowi na koszt Właściciela Sklepu.
  W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione, ze względu na brak objawów uzasadniających reklamację towar zostanie odesłany Kontrahentowi jego na koszt.
  Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty rozpatrzenia reklamacji Kontrahent nie odbierze produktu, Właściciel Sklepu ma prawo dokonać likwidacji produktu bez obowiązku zapłaty na rzecz Kontrahenta jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Właściciel Sklepu może:
  1. dokonać naprawy wadliwego produktu
  2. dokonać wymiany produktu na taki sam lub podobny o nie gorszych parametrach technicznych i czasie eksploatacji
  3. dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od momentu ustalenia, że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w punktach 1 lub 2.
  O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Właściciel Sklepu.
  Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn od niego niezależnych, zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
  W przypadku dokonywania naprawy towaru, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kontrahent nie mógł dysponować towarem.
  Termin gwarancji biegnie na nowo gdy towar został wymieniony na nowy wolny od wad.
  Kontynuuj
  Grosshandel, batterien, Leuchten, Taschenlampe, Varta, DURACELL, MAXELL, ENERGIZER, Danzig, Polen
                JĘZYK              
  Polski English German Russian
  WALUTA
  WIĘCEJ

  ▶ POLITYKA COOKIES

  ▶ WYSYŁKA

  ▶ CENY

  ▶ O SKLEPIE

  ▶ KONTAKT

  KOSZYK

  ...jest pusty!

  BESTSELLERY
  01.Bateria Panasonic LR6 / AA Alkaline Power
  02.Bateria Panasonic LR03 / AAA Alkaline Power
  03.Bateria Maxell CR2032 B5
  04.Bateria Vinnic L1154 / Ag13 / A76 / LR44
  05.Bateria Panasonic R6 / AA Special Power B4+4
  06.Bateria Duracell ActivAir DA13 MF (0%Hg)
  07.Bateria Panasonic R6 / AA Special Power B10
  08.Bateria Maxell 377 / SR626SW / Ag4
  09.Bateria Panasonic R03 / AAA Special Power B10
  10.Bateria Panasonic R6 / AA Special Power B4
   |  O NAS  |  JAK KUPOWAĆ  |  MAPA  |  REGULAMIN  |  POLITYKA COOKIES  |  CENNIKI  |  KONTAKT   

  Copyright © 2013 PPH LITEL